Blogue en construción

Blogue en construción

jueves, 3 de junio de 2010

A GUERRA FRÍA


Denomínase Guerra Fría ao enfrontamento político, ideolóxico, económico, tecnolóxico e militar que tivo lugar durante o século XX entre os bloques occidental-capitalista, liderado por Estados Unidos, e oriental-comunista, liderado pola Unión Soviética, do que se separou posteriormente China para ir creando a súa propia esfera de influencia.
Estes dous bloques caracterízanse por non enfrontarse nunca directamente (de aí o termo "guerra fría"), sempre un directamente contra un aliado do outro ou dous aliados de cada bloque entre si. Aínda que estes enfrontamentos non chegaron a desencadear unha guerra mundial marcaron significativamente a maior parte da historia da segunda metade do século XX, pois as dúas superpotencias desexaban implantar o seu modelo de goberno en todo o Planeta. Os límites temporais do enfrontamento sitúanse entre 1945 e 1948 (fin da Segunda Guerra Mundial e fin da posguerra respectivamente) até 1985 (inicio da Perestroika) e 1991 (disolución da Unión Soviética).
Para a explicación do tema apoiareime na seguinte presentación e nos vídeos que a seguen: