Blogue en construción

Blogue en construción

domingo, 18 de abril de 2010

FASCISMO E NAZISMO

Dende o punto de vista político e ideolóxico, o período de entreguerras (1919-1939) concrétase nunha crise da democracia e do liberalismo. As institucións políticas liberais só funcionarán nos países técnica e economicamente desenvolvidos. O Reino Unido vivirá unha etapa de paz social, de crise do partido liberal e da rápida ascensión do partido laborista, ainda que o gran problema será o nacionalismo irlandés. Para Francia será, no contexto da III República, unha fase de inestabilidade e crise coa formación de bloques políticos como o Bloque Nacional ou a Fronte Popular. A Alemaña da República de Weimar viviu unha forte convulsión co ascenso do nacionalsocialismo na década dos trinta.

A exaltación nacionalista foi a tónica na vida política dos anos vinte. As ditaduras fascista en Italia e nacionalsocialista en Alemaña pódense consideran como a versión conservadora do Estado totalitario. A ideoloxía fascista caracterízase por:


  • Nacionalismo radical.

  • Negación dos principios democráticos e liberais.

  • Anulación da separación de poderes.

  • Supresión dos partidos políticos por un partido único.

  • Subordinación dos individuos ao Estado.

  • Organización corporativa da sociedade e anti-igualitarismo social.

  • Culto ao líder indiscutible.

  • Primacía da acción sobre a palabra.

  • Militarismo.

  • Idea imperialista que se traduce no principio de búsqueda do espazo vital.

O fascismo xurdiu en Italia e da man do seu líder Benito Mussolini accedeu ao poder en 1922. O partido nacionalsocialista chega ao poder en Alemaña en 1933 baixo o liderado de Adolf Hitler. Ámbolos dous son a manifestación da creba da democracia occidental trala Grande Guerra.
No hay comentarios:

Publicar un comentario